Project Description

Promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni ziemi jest cennym źródłem energii tym cenniejszym, że jest ona praktycznie darmowa.
Próby jego wykorzystania dla zaspokojenia różnorakich potrzeb ludzi podejmowane były już w starożytności, np. przez Majów, Greków czy Chińczyków.
Prawdziwy boom w zakresie rozwoju technologii solarnych zaczął się jednak w drugiej połowie XX wieku. Coraz powszechniej stosowane są instalacje oparte na kolektorach, wykorzystujące przekształconą przez nie energię do ogrzewania budynków oraz podgrzewania wody. Także w Polsce widok zamontowanych na dachach budynków kolektorów słonecznych powoli przestaje zaskakiwać.
Rośnie liczba inwestorów, którzy decydują się na ich montaż czy to w celu podgrzania wody użytkowej lub basenu, czy wspomagania co.
Co to jest kolektor?
Najogólniej mówiąc, jest to urządzenie, którego podstawowym zadaniem jest przekształcenie energii słonecznej w cieplną, która następnie zostaje wykorzystana przez użytkownika instalacji. Pośrednikiem w wymianie ciepła jest najczęściej niezamarzający płyn, stąd też większość oferowanych na rynku kolektorów to urządzenia cieczowe. Do budowy kolektorów stosowane są wysokiej jakości materiały, m.in. miedź, aluminium oraz specjalne, dobrze przepuszczalne szkło. Pochłonięte ciepło przekazywane jest najpierw do mającej kształt litery S rury, a następnie na ogół do niezamarzającej cieczy. Jego utracie zapobiega stosowna izolacja.

Głównym elementem każdego kolektora jest absorber. Do jego wytworzenia używa się metali dobrze przewodzących ciepło (miedzi lub aluminium). Metal pokrywa się powłoką: nieselektywną (z czarnych lakierów, cechującą się bardzo dobrymi właściwościami pochłaniania ciepła, ale też emitującą sporą jego ilość) lub bardziej efektywną, selektywną (poprzez galwaniczne nałożenie czarnego chromu lub pokrycie absorbera warstwą TiNOX, czyli tytanu i krzemu, znakomicie pochłaniającą ciepło, a przy tym ograniczającą jego emisję). Np. w kolektorach płaskich HEVVALEX miedziany absorber pokryty jest galwanicznie warstwą czarnego chromu o właściwościach selektywnych. W efekcie dla widma promieniowania słonecznego przechodzącego przez szybę kolektora współczynnik energii cieplnej z absorbera ma wartość poniżej 0,15. Przezroczysta pokrywa winna być wykonana ze szkła o możliwie najmniejszej zawartości tlenków żelaza. Dobrym rozwiązaniem jest np. stosowanie pryzmatycznej szyby szklanej. Bardzo istotne są też izolacja i obudowa. Ta ostatnia najczęściej wykonana jest z aluminium; izolację stanowi wełna mineralna i/lub poliuretan – w kolektorach płaskich, albo próżnia – w kolektorach próżniowych.
Sam kolektor niewiele daje – by czerpać korzyści z promieniowania słonecznego konieczna jest budowa instalacji solarnej. Tworzą ją – poza kolektorami – m.in. zbiornik na wodę wymiennik ciepła, czyli spiralna, żebrowana rura (najczęściej miedziana), zlokalizowana w zbiorniku wody, przez którą przepływa ciecz robocza, ogrzewając przy tym wodę w zbiorniku pompka regulator.
Urządzenia mogą być montowane na połaciach dachowych, ścianach lub jako wolno stojące. Ważne jest, by były skierowane na południe.