central-heating-content-image

W centralnym ogrzewaniu, ciepło wytwarzane jest w kotłowni, gdzie paliwo jest spalane, a następnie przekazywane do wody, która krąży w rurach systemu grzewczego. Woda ogrzewana w kotłowni przepływa przez rury do poszczególnych pomieszczeń, gdzie oddaje ciepło do grzejników, konwektorów lub ogrzewania podłogowego. Ciepłe powietrze w pomieszczeniach jest wymuszane przez naturalny ruch ciepłego powietrza i konwekcję.

Centralne ogrzewanie jest popularnym i skutecznym sposobem na ogrzanie dużych budynków mieszkalnych, biurowych lub użyteczności publicznej. Umożliwia to kontrolowanie temperatury w całym budynku i zapewnia komfort termiczny dla jego mieszkańców lub użytkowników. Dostępne są różne rodzaje systemów grzewczych, które pozwalają na wykorzystanie różnych źródeł energii i zaspokojenie różnych potrzeb cieplnych.