Kolektory słoneczne to urządzenia służące do przetwarzania energii słonecznej w energię cieplną, która może być wykorzystana do podgrzewania wody użytkowej lub do ogrzewania pomieszczeń. Kolektory słoneczne składają się z płaskiego lub wklęsłego panelu, który jest pokryty specjalnym materiałem absorpcyjnym, przewodzącym ciepło. Panele są zamocowane na specjalnych uchwytach, które umożliwiają ich obrót w kierunku słońca.

Podczas gdy panele kolektorów słonecznych są naświetlane przez promienie słoneczne, energia słoneczna jest absorbowana przez materiał absorpcyjny, który następnie przekazuje ciepło do przepływającej przez kolektor cieczy, zwykle jest to woda z dodatkiem glikolu. Ciecz przepływa następnie przez wymiennik ciepła, gdzie oddaje ciepło do systemu grzewczego lub do zbiornika wody użytkowej.

Kolektory słoneczne są wykorzystywane w systemach solarnych do podgrzewania wody użytkowej, a także w systemach solarnych do ogrzewania pomieszczeń. Są one skutecznym i ekologicznym sposobem pozyskiwania energii cieplnej z naturalnego źródła, jakim jest słońce.