Ogrzewanie podłogowe to system grzewczy, w którym ciepło jest dostarczane do pomieszczenia za pomocą rur lub kabli grzewczych umieszczonych w podłodze. System ogrzewania podłogowego może być zasilany energią elektryczną lub wodą.

W przypadku ogrzewania podłogowego zasilanego wodą, rury z wodą grzaną są układane w posadzce. Woda przepływa przez rury i oddaje ciepło do posadzki, która z kolei przekazuje ciepło do pomieszczenia. Ogrzewanie podłogowe zasilane wodą może być podłączone do tradycyjnego systemu grzewczego, w którym woda jest podgrzewana przez kotłownię lub pompę ciepła.

Ogrzewanie podłogowe zasilane energią elektryczną wykorzystuje przewody grzewcze umieszczone w posadzce, które przepuszczają prąd elektryczny i emitują ciepło. System ten jest niezależny od centralnego ogrzewania i może być kontrolowany przez termostat.